Det Maritime Hus har vind i sejlene


Den filantropiske forening Realdania og Lokale og Anlægsfonden har netop bevilget fire millioner kroner til udviklingen af Det Maritime Hus i Bønnerup. Projektet er vokset i regi af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs. Kommunalbestyrelsen belønner ildsjælenes idérigdom, skabertrang og ukuelige vedholdenhed og har derfor yderligere afsat millioner af kroner til projektet henover de næste to år.

Bønnerup Havn er i dag en traditionel lystbåde- og fiskerihavn, som er velbesøgt af lokale klyngeborgere, sommerhusejere og turister. Fiskehandleren bugner, isene er store, og havnefesten er i en liga for sig. Men der er mere end det – og der kommer meget mere fremover! På lokalt initiativ har man iværksat et storstilet projekt, som skal genoplive det maritime fritidsliv. Adressen er Vestre Mole 28D.

Maritim forening på lokalt initiativ

Det er flere år siden, at sejlklubben i Bønnerup drejede nøglen om. Men foreningshuset, havnen og havet ligger der jo stadig, og mange i området både dyrker og ønsker at dyrke flere forskellige former for aktiviteter ved vandet.

Da nogle lokale ildsjæle gik tur på Bønnerup Havn en kold vinterdag i 2017, opdagede de, at lokalet stod til udlejning. De blev hurtigt enige om, at placeringen direkte ud til vandet og udsigten til Norddjurs’ smukkeste solnedgang havde et stort potentiale.  

”Vi var ikke et sekund i tvivl om, at stedet ville kunne skabe værdi og aktiviteter for rigtig mange mennesker, som kunne nyde havet og kysten og dyrke deres interesser på tværs og i samspil,” fortæller formanden for Det Maritime Hus, Anton Høgh. Der blev arbejdet videre med idéen på projektcaféer afholdt af Landsbyklyngen Midt i Norddjurs, og det viste sig hurtigt, at mange andre havde haft lignende tanker med stedet. Stadigt flere engagerede sig i projektet, Landsbyklyngens bestyrelse gik med, og den lille arbejdsgruppe kom hurtigt til at tælle 10-15 personer.

En tsunami af god energi

Fælleskabet omkring Det Maritime Hus har været helt unikt lige fra start. Mange frivillige har med stort ejerskab og kærlighed til stedet og fællesskabet bidraget til,  at idéen blev realiseret.

”Nogle frivillige har sponseret grej, andre har repareret grej. Nogle har lavet hjemmeside og PR, nogle har holdt styr på medlemmer og forskellige typer af kontingent; andre har lavet regler for lån af grej. Nogle har holdt styr på økonomien, nogle har malet, gjort rent og indrettet, andre har planlagt og afviklet arrangementer. Der var nogle, der tilbød at lave mad til fællesskabet; mens andre lærte fra sig på paddleboards, kajak og i både. Der er blevet knoklet, svedt og festet,” fortæller Anton Høgh om det brusende engagement og den fælles kultur, der er vokset op omkring Det Maritime Hus.

I dag har foreningen omkring 300 medlemmer – både privatpersoner og områdets institutioner, men der mangler ordentlige faciliteter til de mange aktiviteter: der er brug for mere plads til stadigt mere grej, samt opbevarings-, omklædnings- og opholdsmuligheder både inde og ude, så huset kan bruges året rundt. Det problem bliver nu løst takket være en stor donation fra Realdania, Lokale og Anlægsfonden samt Norddjurs Kommune.

Mere kvalitet i hverdagslivet på landet

Muligheden at tænke i den helt store skala opstod, da Realdania og Lokale og Anlægsfonden lancerede kampagnen ’Mødestedet’ med henblik på at skabe fællesskab og kvalitet i hverdagslivet rundt om i landets landsbyklynger. En styregruppe blev nedsat, en projektbeskrivelse blev indsendt, og den var så god, at Det Maritime Hus blev udvalgt som én ud af 14 projekter på landsplan. Der blev givet midler til videreudvikling af projektet, og det er denne udviklingsfase, der netop er blevet godkendt og dermed har udløst fire millioner kroner til realisering.

”Det Maritime Hus opfylder til fulde målet om at skabe kvalitet i hverdagslivet på landet. Huset kommet til at emme af liv og fællesskab fra morgen til smuk solnedgang; de nye faciliteter og det brede udvalg af grej favner hele familien og alle typer af havbrugere –  både UV-jægere, jollesejlere, SUP’ere, surfere, lystfiskere og havsvømmere. Man kommer, når det lige passer ind i programmet,” fortæller foreningens kasserer Henrik Fuglsang om det fleksible setup, der er som skræddersyet til den moderne familiestruktur. Ambitionen er, at stedet bliver det naturlige mødested for hele landsbyklyngen og gæster på Bønnerup Havn.

Medvind trods stiv kuling

Og mødestedet har allerede haft medvind på trods af et år i Coronaens tegn, hvor det i perioder hverken har været muligt at invitere inden- eller udenfor:

”På trods af nedlukningen øgedes medlemstallet i hele sæson 2020 med godt og vel 20 procent. Folk, både lokale og sommerhusejere, har været forbi med nysgerrige blikke og har kunnet fornemme den hyggelige atmosfære, der oser ud af vores fælleskab. Det er noget, man har lyst til at være en del af – og bidrage ind i,” fortæller Henrik Fuglsang. Formanden Anton Høgh er ser også med begejstring tilbage på året 2020, men i særdeleshed også fremadrettet:

”Vi fik to familieegnede Wayfare-joller doneret af Nordeafonden, og i årets løb lavede vi coronavenlige tiltag for skoler, ligesom vi afholdt et arrangement med støtte fra Friluftsrådet, der stillede instruktør fra DGI til rådighed og gav en donation til 10 nye SUP-Boards. Det er fantastisk at mærke, at både fonde og Norddjurs Kommune ser, hvad vi vil – og tror på stedets potentiale. Det kommer til at give mange flere muligheder for at leve det gode liv på landet, og det får betydning for alt fra tilflytning og turisme til folkesundhed og havbeskyttelse,” afslutter Anton Høgh.

  • Det prisvindende arkitektfirma NORRØN står bag de fornyende tegninger til Det Maritime Hus. Arbejdet består i en indvendig ombygning og en stor tilrigningsplads. Der skal bl.a. laves et lille mødelokale, et stort værksted, bade- og toiletfaciliteter. Der tilbygges et stort tag, som skal strække sig over en opvarmet kerne indeholdende bl.a. et stort fleksibelt fællesrum med køkken og depotplads til teknik og opbevaring. Tilrigningspladsen skal give direkte adgang til lystbådehavnen og har plads til terrasser og et udekøkken, så huset og havnens gæster kan spise fællesmiddage sammen og hygge sig. 
  • Foreningen Det Maritime Hus er medlem af i DGI, målet er at få et tæt samarbejde med alle skole og øvrige institutioner i lokalområdet.
  • Medlemskab til Det Maritime Hus koster 350 kr. årligt for enkeltpersoner og 750 kr. årligt pr. familie/sommerhus (evt. lejere kan også benytte medlemsskabet). Medlemsskabet giver mulighed for at låne stedets grej – noget af det kræver dog, at man har modtaget instruktion. Ved hjælp af en særlig nøgleordning kan medlemmer selv låse sig ind.
  • Landsbyklyngen Midt i Norddjurs har ca. 6.200 borgere, 2500 sommerhusejere og er en velbesøgt turistdestination. Landsbyklyngen, som fortsat er en aktiv medspiller i Det Maritime Hus, er organiseret som en forening og har base i kontorfællesskabet på Stenvad Mosebrugscenter.