Folkets fejring


Skulle nogen være i tvivl om, hvad en landsbyklynge er og kan, så foreligger der nu to helt håndgribelige beviser Midt i Norddjurs. Landsbyklyngen af samme navn har netop fået tilsagn om millioner af kroner fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til udvikling af de to mødestedsprojekter Det Maritime Hus i Bønnerup og Folkets Fabrik i Stenvad. De lokale ildsjæle har god grund til at klappe sig selv på skuldrene over anerkendelsen af deres store arbejde.

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs har siden 2016 været optaget af at skabe rammerne for det gode liv på landet. Opgaven har været at styrke samarbejdet og samhørigheden på tværs af landsbyerne ved samtænke dét, der er, og dét, der skal komme. Drømmene er blevet nedfældet i en omfattende strategiplan, som skal være med til at vende den negative udvikling i landområderne. For, som forkvinden for Landsbyklyngen, Ikki Lyng, udtrykker det: ”Ingen kan det hele, men sammen kan vi næsten alt”.

Mødesteder er nøglen til det gode liv på landet

At Landsbyklyngen Midt i Norddjurs overhovedet er blevet organiseret som landsbyklynge er sket som led i den filantropiske forening Realdanias arbejde med udvikling af bæredygtige landdistrikter. Og da Realdania og Lokale og Anlægsfonden i naturlig forlængelse af klyngeetableringerne lancerede muligheden for at søge midler til klyngernes fremtidige mødesteder, så var man ikke sen til at gribe bolden i midten af Norddjurs. For al erfaring viser, at livskvaliteten i landdistrikterne bliver stærkere, hvis der er mødesteder, hvor man kan mødes på tværs af aldre og interesser:

”Vi havde i forvejen en projektgruppe, der arbejdede på at skabe liv i den tidligere sejlklub i Bønnerup. I Stenvad har vi med Mosebruget et fantastisk sted med et stort potentiale i forhold til at danne ramme om det gode liv på landet, og i forbindelse med Klyngens forskellige borgerinvolverende arrangementer har der været et stort ønske om og mange idéer til øget brug af den gamle fabrik,” fortæller Ikki Lyng om de projekter, som kom gennem nåleøjet hos Realdania og Lokale og Anlægsfonden. Projektbeskrivelser blev indsendt, og begge blev godkendt som to af i alt 14 projekter på landsplan, som skulle i gang med en omfattende for-proces.

Det er disse for-processer, der netop er afsluttet – seks projekter har fået grønt lys til at gå i gang, mens tre har fået betinget bevilling og derfor nu skal konkretisere projekterne lidt mere for at komme helt i mål. Lykkes man med det, følger fondsmidlerne med. Mødestedsprojekterne støttes yderligere med i alt 5 millioner kroner fra kommunalbestyrelsen i Norddjurs.

Fire millioner til Det Maritime Hus

Det Maritime Hus i Bønnerup har fået tilsagn om hele det ansøgte beløb, nemlig fire millioner kroner. Forbedrede faciliteter både inde og ude bliver nu en realitet, så unge, gamle, nye og garvede vandhunde kan dyrke fællesskabet i om omkring vandet.

visualisering: Norrøn Arkitekter

Det Maritime Hus er organiseret som en forening med både klyngeborgere og områdets institutioner som medlemmer. Medlemmer kommer, når de har tid og lyst – der er et bredt udvalg af forskeligt grej og derfor noget for hele familien.

”Husets fleksibilitet taler ind i den moderne familiestruktur. Alle kan lave noget forskelligt, og hele atmosfæren – den uformelle stemning, den smukke placering og den skønneste solnedgang gør, at mange kigger forbi, også bare for at hænge ud. Der opstår hele tiden fællesskaber på tværs,” fortæller Anton Høeg om det sted, der er blevet en realitet direkte afledt af de projektcaféer, Landsbyklyngen har faciliteret. Han suppleres af Henrik Fuglsang, der som bestyrelsesmedlem i Landsbyklyngen har haft en aktiv rolle i ansøgningen om de millioner, Det Maritime Hus nu har fået:

”Huset er vokset sig selv over hovedet – mere grej og stadig flere medlemmer har betydet, at der er behov for udvidelse og forbedrede faciliteter både inde og ude. Med projektet får vi nu bedre tilgængelighed til vandet og bedre omklædnings-, opbevarings- og opholdsmuligheder, som vil gøre stedet attraktivt året rundt. Det kommer til at skabe liv og langt flere aktivitetsmuligheder ved nordkysten. Det Maritime Hus bliver et stort aktiv for Klyngen og for Norddjurs generelt,” fortæller en glad Henrik Fuglsang. 

Folkets Fabrik som positiv spiral

På Stenvad Mosebrugscenter er ønsket, at selve hovedbygningen ombygges og opgraderes med faciliteter, som skal tiltrække flere besøgende, lokale borgere, ildsjæle og iværksættere. Med forvandlingen til ’Folkets Fabrik’ er målet, at stedet bliver omdrejningspunkt for forskellige typer af aktiviteter og liv – med respekt for historien og den omkringliggende natur. Styregruppen bag skal dog beholde arbejdstøjet på lidt endnu.

Illustration: Morten Skovmand

Det ser forkvinden for Landsbyklyngen og styregruppemedlem Ikki Lyng kun som en fordel:

”Fonende ser et kæmpe potentiale i dette projekt, men det mangler stadig at modne på en række områder, og vi mangler stadig at komme helt i mål med arkitekttegningerne. Vi håber, samfundet snart kan åbne op igen, så vi får mulighed for, at de mange interessegrupper kan bidrage og tage ejerskab på projektet, og dermed kommer det til at stå endnu skarpere.” Et andet styregruppemedlem, kommunalbestyrelsesmedlem Karoline Søgaard Bergkvist (Socialdemokratiet), tror på Mosebrugets potentiale og er stolt af det politiske samspil:

”Det, at vi som politikere griber græsrodsbevægelser og frivilliges initiativer, kan være med til at afføde aktiviteter, der skaber fællesskab og den type liv på landet, der tiltrækker igangsættere og nye bosættere. Det her kan blive rigtigt stort. En positiv spiral for hele Klyngen og for hele Norddjurs,” lyder det afsluttende fra Karoline Søgaard Bergkvist.