Julekort fra Landsbyklyngens bestyrelse


Bestyrelsen i Landsbyklyngen Midt i Norddjurs sender en julehilsen til alle.

Kære alle Midt i Norddjurs

Rigtig Glædelig Jul! Fra landsbyklyngens bestyrelse vil vi gerne sende jer en stor varm julehilsen.

Det har på mange måder været et anderledes år.

Coronaen kom som en bølge ind over os og har udfordret os alle på mange måder. I Landsbyklyngens bestyrelse har vi været udfordret af forsamlingsforbud og restriktioner. Vi har ikke kunnet afholde vores årlige ”Fejring af livet i midten”, vores planlagte ”Fællesrådsmøde” og vi har udsat flere af de sociale og involverende arrangementer, som vi oprindeligt havde planlagt. Samtidig har det også været et år, hvor der er sket rigtig meget godt for midten.

Hurra for en samlet folkeskole med overbygning.

Efter flere år med en konfliktfyldt skoledebat, er det lykkedes forældre, børn og skolebestyrelse med politisk støtte at få overbygningen på Glesborg Skole behandlet og  vedtaget i kommunalbestyrelsen. Det har en kæmpe betydning for sammenhængskraften i vores område, for vores børn og unge og for den fremtidige bosætning. Det er SÅ sejt gået! Og det viser endnu en gang, hvad vi som område kan, når vi står sammen.  MIN Friskole, der opstod i kølvandet på den tidligere lukning af overbygningen i Ørum, er også blevet til virkelighed efter en indsats fra utrolig mange lokale kræfter.

I sommers kunne vi komme med ”Kunststi til paradiset”.

Denne kunstneriske oplevelsestur var arrangeret af 3 seje herrer fra Ørum og af Nørredjurs Kunstforening, og med opbakning fra områdets lokale lodsejere. Tusinder af lokale ”midtfolk” og besøgende fik glæde af de mange lokale værker placeret midt i den smukke naturperle – Paradiset. Projektet har understreget midtens fantastiske natur og kunstneriske åre. Tak for turen til Paradiset.

I år er Landsbyklyngen også blevet etableret som almennyttig forening

Det var planen at foreningen skulle stiftes i forbindelse med klyngens første ”Fællesrådsmøde”, et fælles møde hvor alle interesserede borgere og foreninger kunne deltage. Dette kunne ikke lade sig gøre grundet Coronaen.  Der blev i stedet afholdt stiftende generalforsamling i en mindre kreds, hvor der blev nedsat en midlertidig bestyrelse. I starten af april blev vores landsbyklynge således formelt organiseret som en almennyttig forening. Bestyrelsen består af Ole Svit (Glesborg), Henrik Fuglsang (Bønnerup – Det Maritime Hus), Hans Fisker (Bønnerup), Ikki Lyng Knudsen (Stenvad/Ramten), og Kim Carøe Steffensen (Ørum) som er indtrådt i efteråret i stedet for Kasper Mørkholt (Gjerrild).

Bestyrelsen arbejder på skuldrene af alt det tidligere arbejde

Bestyrelsen består af mange nye ansigter, og har skullet bruge lidt tid til at sætte sig ind i det hele. I bestyrelsen vil vi gerne takke alle jer, der har været med undervejs. At udvikle en landsbyklynge er både indviklet, udfordrende, ressourcekrævende og spændende. Det kræver blod, sved og tårer og så en kæmpe portion vilje og vedholdenhed. I har en stor del af æren for at have skabt den platform, vi står på i dag, og som vi fortsat vil arbejde for at styrke og udvikle. Det er dejligt, at I stadig er med på sidelinjen, og bidrager med en hjælpende hånd, når der er ekstra brug for det. Noget af det første vi som ny bestyrelse gik i gang med i sommers var at sætte sig rigtig godt ind i klyngens strategiplan. Ud fra den valgte vi en række fokusområder, som vi vil arbejde med frem mod næste sommer. Vi valgte bl.a. at fokuserer på at komme i mål med 1. fase på begge mødestedsprojekter, udarbejde brand/Logo og hjemmeside, lave en bosætningskampagne, involvere os i arbejdet med strategisk udvikling af landsbyer, og forsat at arbejde for at styrke samarbejdet med politikere og forvaltning mm.

Klyngens 2 ”Mødestedsprojekter”

Vi har, fordi vi er landsbyklynge, kunnet søge penge i Realdania og Lokale og Anlægsfondens ” Mødestedskampagne”. De to fonde støtter udviklingen af landsbyklynger. I mødestedspuljen gives støtte til fysiske rammer. Pengene skal søges af 2 omgange – i to faser. I første fase skal der arbejdes med bl.a. arbejdes med koncepter og projektbeskrivelser og der skal udarbejdes skitser med hjælp fra arkitekter.  Anden fase går til realisering af projektet. Vi er nu i mål med første fase for begge projekter. På den baggrund indsendte vi 1. dec. ansøgninger til projekternes 2 fase. Vi er den eneste klynge i landet, der har fået midler til udvikling af 2 projekter. Det er vi selvfølgelig ret stolte og taknemmelige over.  Link til kampagnen: https://realdania.dk/projekter/moedestedet

Vores to projekter er meget forskellige. Det ene; ”Folkets Fabrik”, giver os endnu bedre muligheder for at mødes om landliv og kulturliv midt i vores fælles lokalhistorie. Det andet; ”Det Maritime Hus”, giver os endnu bedre muligheder for at lave og mødes om maritime aktiviteter.

Folkets Fabrik

er en udvikling af Stenvad Mosebrug. Med dette mødestedsprojekt er der skabt fornyet vision for den gamle Tørvefabrik. Folkets Fabrik skal være et autentisk kultureltog historisk samlingspunkt for borgere og besøgende. Her skal være åbne værksteder, kulturliv og masser af udfoldelsesmuligheder for borgere i alle aldre og med forskellige interesser særligt med fokus på kreativitet og iværksætteri. Her får klyngen base, og borgere, foreninger, institutioner og erhvervsliv inviteres ind. Alt det gode der sker i dag, holder vi selvfølgelig fast i. Projektet er udviklet i et samarbejde mellem repræsentanter fra landsbyklyngen, stedets ledelse og bestyrelse, og Norddjurs Kommune som ejer fabrikken. Følg projektet i facebookgruppen:

Nyt liv i Tørvefabrikken. https://www.facebook.com/Lividengamletoervefabrik

Det Maritime Hus

Det Maritime hus er udsprunget af et lokalt ønske om at genskabe et fælles maritimt fritidsliv, med mulighed for både at lære at sejle, men også at kunne afprøve og dyrke mange andre maritime fritidsmuligheder og sammen med andre nyde udsigten og livet på havnen. Her er kærligheden til havet stor. Som medlem kan man låne kajakker, SUBboard, UV-udstyr, kølbåd, mm. Formålet med mødestedsprojektet Det Maritime Hus, er at forny og tilpasse de fysiske rammer, så det Maritime Hus kan udfolde sit potentiale, som nordkystens mødested for maritime aktiviteter og fællesskaber for brugere og besøgende sommer og vinter.

Læs mere her: https://www.facebook.com/Boennerup.Strand

Kæmpe lokal indsats og 5,3 mio. i medfinansiering fra Norddjurs Kommune

Begge mødestedsprojekter er kommet op at stå på baggrund af en kæmpestor indsats fra de engagerede borgere, som har arbejdet på projekterne i flere år, og en dedikeret og solid politisk indsats. Her skal både lyde en særlig tak til ildsjælene fra landsbyklyngen, styregrupperne, de centrale interessenter, lokale sponsorer og de mange af vores folkevalgte, der har valgt at støtte disse projekter. Tak for jeres lydhørhed, opbakning og for de 5,3 mio. I har afsat som medfinansiering til disse to klyngeprojekter. Sammen med jer, krydser vi nu fingre for, at vi får de 8,5 mio. fra Realdania og Lokale- og Anlægsfonden. Vi får svar i løbet af februar.

Kommunikation og synliggørelse

Noget af det som landsbyklyngen i alle årene har været udfordrede på, er manglende ressourcer til arbejdet med kommunikation. Vi vil så gerne fortælle mere om det at ”være klyngeområde”, om alt det der sker i vores område, og vi vil gerne gøre det usynlige klyngearbejde mere synligt. Derfor sætter vi nu spot på at forbedre kommunikationen. I er mange, der har bidraget frem til nu med artikler, pressemeddelser, nyhedsbreve, indslag på sociale medier, den nuværende hjemmeside, oplæg på møder mv. Tak for jeres indsats! Vi håber i stadig vil være med, når vi, i det nye år, sætter ekstra fokus på kommunikationen. Pt. arbejder vi med hjælp fra professionelle kommunikationsfolk på udarbejdelse af en grafisk profil, og på etablering af en ny hjemmeside, som vi har søgt og fået midler til af Norddjurs Kommune.

Navnet ”MiN Landsbyklynge”

er blevet diskuteret en del. Det er svært at gennemskue forkortelsen. Derfor laver vi en navnejustering. Fremover hedder landsbyklyngen ”Midt i Norddjurs”. Der arbejdes i skrivende stund på hjemmeside og logo. Planen er at vi kan præsentere det hele for jer i løbet af januar.  

Bosætning

Bosætning er vigtigt for udviklingen af vores område. Vi skal have liv i landsbyerne, børn i skolerne, gang i fritidsaktiviteterne osv. Stadig flere unge mennesker søger ud af byerne, en tendens der kun er blevet større under Corona. Vores område byder på så meget af det tilflyttere efterspørger, men alligevel har de ikke rigtig fået øje på vores område, vores fællesskab og vores muligheder. Det skal vi lave om på! … og vi er gået i gang …

I oktober afviklede vi på ”Corona-manér” en konference om bofællesskaber på Stenvad Mosebrug. Vi afviklede konferencen i samarbejde med bæredygtighedsinititativet ”Change Djursland”, Landsbyfællesskabet Østdjurs (En landsbyklynge i Syddjurs) og Syddjurs Kommune. Bofællesskaber bliver stadig mere populære og i mange forskellige udgaver. I bestyrelsen følger vi tendensen tæt. Vores område kan tilbyde rigtig meget af det, som bofællesskaber efterspørger. Se video fra konferencen her. Sammen med Landsbyfællesskabet Østdjurs og Syddjurs Kommune arbejder vi videre på at styrke Djursland som ”Bofællesskabernes Djursland – vi håber også Norddjurs Kommune bliver en del af dette arbejde. Vi har taget initiativ til, og har også gang i en konkret bofællesskabscase med Norddjurs Kommune.

Byen kan noget – landet kan noget andet

Vi arbejder for at overbevise politikere og forvaltning om, at det er vigtigt at huske landområderne i deres branding af kommunen. Der har fremtid nu primært været fokus på Auning og Grenaa, som bosætningsområder. Byerne kan helt klart noget, man landet kan noget andet – og det skal der fokus på! Mange af de unge, der flytter ud af byerne, søger naturen, roen nærhed til havet, et godt og billigt hus med plads til at udfolde sig, nærvær med familie og naboer, gode fysiske fællesskaber, ca. 45 min. til større byer, en god skole, gode institutioner, gode inspirende lokalmiljøer (Som f.eks. vores nye mødesteder) og mange har også en iværksætterdrøm – Alt det kan vi tilbyde ”Midt i Norddjurs.” Vi har opfordret til, at kommunen afsætter midler til markedsføring af landområder, og at den opgave løftes i samarbejde med lokalsamfundene som f.eks. ”Midt i Norddjurs”.

Imens kan vi øve os i, at tage lidt bedre imod dem der flytter hertil. Her får vi ikke første pladsen – måske er vi lidt generte? I bestyrelsen leger vi med tanken om at lave velkomstarrangementer for dem, der er flyttet hertil. Sig endelig til, hvis du har lyst til at tiltrække og tage imod nye tilflyttere. Send en mail på: midtinorddjurs@gmail.com

I landsbyklyngen foregår rigtig meget ”usynligt” og frivilligt arbejde for at samle og udvikle midten, som f.eks. det langsigtede strategiske arbejde og samarbejdet med politikere og forvaltning.

Landsbyklyngens Strategiplan

Rigtig mange af jer har bidraget til den strategiplan, vi også udelukkende på frivillig basis har udarbejdet for vores område. I har deltaget i borgerundersøgelsen, kortlægningsrapporten, til folket former møder, projektcafeer, løbende dialoger, interviews mm. Arbejdet med strategiplanen har været undervejs i flere år. Sammen med jer, er vi blevet meget klogere på vores områdes udfordringer og potentialer, på hvad her rør sig, arbejdes på og drømmes om. Alt det samlede vi i okt. 2019 i Klyngens strategiplan. Bestyrelsen arbejder ud fra Strategiplanen. Strategiplanen er omfattende. Derfor udarbejder bestyrelsen hvert år en handleplan med fokus på særlige udviklingsområder.

Se strategiplanen her: https://www.landsbyklynger.dk/publikationer/strategiplan-for-min-landsbyklynge/

Politik og forvaltning

Vi har også de sidste 4 år brugt utrolig mange kræfter på at fremme en politisk og forvaltningsmæssige prioritering af midten. Vi har mødt politisk opbakning fra første færd. Samarbejdet med forvaltningen har været udfordrende, men bevæger sig nu i en positiv retning. Organisering af en borgerdrevet landsbyklynge, der arbejder for lokaludvikling, er ny for alle. Hvis vores lokale indsats for alvor skal batte, skal den støttes af nye samarbejdsmåder på tværs af politik, forvaltning og civilsamfund.  Det kræver mod, tillid, vilje og åbenhed fra alle sider. Og det kræver, at alle ser det styrkede samarbejde som en gevinst. Det er, når borgere, politikere og forvaltning mødes, lytter og handler sammen, at der for alvor kan ske udvikling. Tusind tak både til de politikere, der lytter og handler på vores budskaber. Sammen udvikler vi midten og bidrager til et samlet stærkt Nordjurs. Og tak til forvaltningen for jeres deltagelse i arbejdet med Det maritime Hus og Folkets Fabrik – vi glæder os til forsat at udvikle det fremadrettede samarbejde.

Strategisk arbejde med Landsbyer

Det er blevet et lovkrav, at kommuner skal arbejde strategisk med landsbyer mellem 200 – 1000 indbyggere. I Landsbyklyngen har vi meget kraftigt i mange sammenhænge opfordret til at landsbyer og Landsbyklyngen skal involveres i denne proces. Vores holdning er, at de enkelte landsbyer har stor viden, konkrete ideer og visioner, med stor betydning for landsbyens samlede strategi. Og hvis borgere, politikere og forvaltning skal løfte sammen, skal vi også have indflydelse på strategi og handling. Vi vil forsat presse på for mere involvering og samarbejde omkring strategisk udvikling af landsbyer, vi bidrager også gerne med konkret arbejdskraft.

Stenvad som omdannelseslandsby og samspil med Region Midt

Vi har opfordret til at Stenvad udpeges som ”omdannelses-landsby”, som et led i at forskønne og skabe positiv udvikling i byen. Det er nu politisk besluttet. Vi vil på det kraftigste opfordre til at denne mulighed bruges til at lave udviklingsplaner for byen sammen med byens borgere, og evt. at søge projektmidler i Region Midt til dette. Det har vi tidligere været i dialog med regionen om, og det er Regionen interesseret i. Vi er i Landsbyklyngen løbende i dialog med regionen, som også arbejder målrettet med at støtte udvikling af landsbyer og landområder. F.eks. har Gjerrild holdt oplæg på et regions webinar om landsbyernes strategiske arbejde med landsbyudvikling.

Sammen om udvikling og det gode hverdagsliv

Der er ingen tvivl om, at det, vi samler os om at gøre Midt i Norddjurs, har kæmpe stor betydning for vores område. Alt det her sker, lader sig kun gøre, fordi så mange tager ansvar både omkring skoler, fritidsliv, vedligeholdelse af landsbyer, udvikling af mødesteder, gode oplevelser, og fordi vi tør gøre noget andet end vi altid har gjort. Det er godt at ryste posen, være nysgerrig på det ukendte og at invitere nye løsninger og initiativer ind. Når man vil vende udviklingen, er det vigtigt også at have mod til gøre noget andet, end det man plejer. Selvom meget går i den rigtige retning, er der stadig meget at gøre. Og så er det bare så utroligt berigende at bo i et lokalsamfund som dette, hvor man hjælper hinanden, holder sammen og i fællesskab bidrager til et godt hverdagsliv og udvikling af vores midte.

I bestyrelsen drømmer vi om snarest at kunne dyrke nærværet og samværet

– jo før jo bedre. Et nyt år hvor Coronaen ikke længere sætter dagsordenen, og vi kan ses MEGET mere. Vi håber at fællesrådsmødet kan gennemføres, at ”livet i Midten” kan fejres, at vi kan arbejde videre sammen på vores mødestedsprojekter. Vi har lyst til fællesspisninger og fredagsbar for hele klyngen, og hvad der ellers er stemning for og tages initiativ til.

En stærk midte er en fælles sag. I år er vi kommet rigtigt langt. Mange har knoklet og meget af forarbejdet begynder at give resultater. Det giver indsatsen mening, og ny energi til arbejdet med at samle vores midte og sørge for, at den blomstrer af liv, glæde og foretagsomhed både nu og i årene der kommer.

De bedste juleønsker til jer alle fra

Bestyrelsen for

Landsbyklyngen Midt i Norddjurs

Henrik Fuglsang, Ole Svit, Hans Fisker, Kim Carøe Steffen og Ikki Lyng Knudsen

Vi håber i får en dejlig jul og kommer godt ind i det nye år. Pas godt på hinanden 😊