Kom til fællesrådsmøde i Landsbyklyngen Midt i Norddjurs


Vi har modtaget følgende fra Landsbyklyngen Midt i Norddjurs

Indkaldelse til Fællesrådsmøde i Landsbyklyngen Midt i Norddjurs (tidligere MIN Landsbyklynge)

Tirsdag den 27/4 2021
klokken 16-18

Mødet foregår virtuelt på Zoom

Fællesrådsmødet er generalforsamlingen og den højeste myndighed i Landsbyklyngen. Her er der mulighed for at høre mere om landsbyklyngens arbejde – og være med til at vælge den bestyrelse som skal stå for den daglige drift af foreningen.

Alle er velkomne til at deltage på fællesrådsmøde, men for at have stemmeret, eller kunne stille op til bestyrelsen, skal man være medlem af foreningen. Indmeldelse sker ved udfyldelse af indmeldelsesblanketten her: https://mailchi.mp/2e267dace929/midtinorddjurs

Sidste år var vi nødt til at holde fællesrådsmødet virtuelt på grund af coronarestriktioner, men det var vores håb at vi i år kunne mødes “rigtigt”. Det kan vi dog ikke da der stadig er et forsamlingsforbud, som forhindrer det. Derfor bliver fællesrådsmødet i år igen til en virtuel begivenhed.

Tilmelding til arrangementet sker på begivenheden på Facebook (link: https://fb.me/e/3yyH5XO6i) eller via adambindslev@gmail.com. Husk at angive navn og adresse. Du får herefter tilsendt link til mødet.

For at kompensere for, at vi ikke kan mødes fysisk til dette fællesråd er det planlagt at vi, når vi har mulighed for det, holder et større arrangement, hvor vi kan møde hinanden og der bliver mulighed for en mere fri dialog end de digitale muligheder giver os.

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Året der gik og året der kommer ved bestyrelsen
 4. Godkendelse af årsregnskab
 5. Fastsættelse af kontingent, og godkendelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
  1. Formel navneændring til Landsbyklyngen Midt i Norddjurs
 7. Valg til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Punkter til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 13/4 2021. Sendes til Adam Bindslev på adambindslev@gmail.com